Regelement E-Party LAN Events

Regelement E-Party Lan Events.

Door het deelnemen aan een E-Party LAN Event ga je akkoord met de onderstaande regels.

Algemeen

Minimum leeftijd voor bezoek aan een E-Party LAN Events is 10 jaar. Ben je onder de 12 jaar, dan is ouderlijke begeleiding verplicht. We behouden ons het recht voor iemand de toegang tot de E-Party LAN Events te ontzeggen of weigeren, zonder opgave van reden. Wanneer er een situatie ontstaat die niet in het regelement wordt beschreven dan besluit de organisatie wat er gebeurt.
Hacking van de servers is verboden en leidt tot verwijdering van de E-Party LAN Events. Tevens is het verboden om zelf aan de netwerkapparatuur te zitten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en diefstal in wat voor vorm dan ook, die ontstaat aan eigendommen van een bezoeker tijdens een E-Party LAN Event. Alles wat een bezoeker meeneemt is zijn eigen verantwoordelijkheid.

Software

Programma's die door bezoekers op de servers worden gezet, worden geacht Shareware of Public Domain te zijn. Wanneer iemand ons op de hoogte stelt van het tegendeel hiervan, zullen wij deze software controleren c.q. verwijderen. De organisatie is niet aansprakelijk voor mogelijke auteursrechtelijk beschermde software die op onze servers gezet wordt. Het is illegaal om auteursrechtelijk beschermde software te reproduceren, zonder de toestemming van de auteur of uitgever. Illegaal software copieŽren tussen bezoekers is de verantwoordelijkheid van de bezoekers zelf, niet de onze. Het is niet toegestaan software te gebruiken, waarvan je niet de eigenaar bent, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

Geluidsoverlast

De organisatie zal controleren op geluidsoverlast.
Het is een verplichting om met een hoofdtelefoon te werken.
Als bezoekers of deelnemers van het evenement andere deelnemers afleiden, wordt deze direct verwijderd van het evenement.

Alcohol en Drugs

Bij overmatig alcohol gebruik behouden wij ons het recht voor je van de E-party LAN Event te verwijderen. Het gebruik van drugs in welke vorm dan ook is ten strengste verboden en leidt tot directe verwijdering van de E-Party LAN Event.

Prijzen.

E-Party LAN Events behoudt zich het recht om de prijzen, zonder enige opgaaf van reden, te verwijderen voor een LAN evenement.


Druk- en typefouten voorbehouden.